• Kabiliyetler
  • İletişim
  • EN

İnsan Kaynakları

AC ARGE insan kaynakları yaklaşımının temelinde insan kaynaklarının sürekli olarak gelişmesi gerektiği inancıyla hareket eder, çalışanlarına kendilerini geliştirebilecekleri ortamı sağlamayı önemser ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirir. AC ARGE ailesinin bir üyesi olmak isteyen adaylar, açık ve şeffaf bir süreçle işe alım süreçlerinden geçmektedir. Çalışan aday havuzunda bulunan bireylerden pozisyonlarının gerekliliklerinin yanı sıra saygı çerçevesinde profesyonel ilişkiler kurmak, iş etiğine uygun davranışlarda bulunmak, işte eşitlik ilkesine sahip olmak gibi özelliklerin olması da önemsenir. Çalışan adayları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda uygun adayların işe alım süreçleri başlatılır. Bu süreçlerin sonunda şirketin bir parçası olan bireylerin oryantasyon süreçleri başlar.

Açık Pozisyonlar

İş Başvuru Formu